Svatováclavský sbor

Svatováclavský sbor v Pasekách nad Jizerou

vznikl v roce 1980 jako chrámový sbor při kostele sv. Václava v Pasekách nad Jizerou. Paseky nad Jizerou jsou malá horská obec v Krkonoších s bohatou hudební a houslařskou tradicí (z houslařské dílny paseckého písmáka a houslaře Věnceslava Metelky vyšla celá tzv. Krkonošská houslařská škola). Svatováclavský sbor tvoří zpěváci z Pasek nad Jizerou a nejbližšího okolí, nazývaného krajem zapadlých vlastenců podle románu Zapadlí vlastenci Karla Václava Raise. Scházejí se jednou týdně, zpívají pravidelně osmkrát v roce při svátečních bohoslužbách v paseckém kostele, často jsou zváni na slavnostní bohoslužby a ke koncertnímu vystoupení v blízkých i vzdálených místech naší republiky, za hranicemi zpívali v Německu, Francii, Rakousku a Polsku. Sbor má 35 stálých členů. Jsou to nadšení amatéři nejrůznějších profesí, zastoupeny jsou všechny generace. Sbor od samého počátku studuje skladby s orchestrem. Skladby s menší smyčcovou skupinou obsazuje svými zpěváky, ke skladbám s velkým orchestrálním obsazením zve studenty konzervatoře, AMU a přátele z profesionálních orchestrů. Tak je tomu především při provádění velkých skladeb o letních Paseckých hudebních slavnostech, které sbor pořádá každoročně již od roku 1990. Svatováclavský sbor dává přednost cyklickým skladbám na latinské texty. Nastudoval 45 mší, 6 Stabat Mater, 3 Magnificat. Zakladatelem sboru a dirigentem je Josef Waldmann.


brožura sboru 2010 ke stažení


Na svátek svatého Václava 28. září 2010 uplynulo 30 let od chvíle, kdy se na kůru kostela sv. Václava v Pasekách nad Jizerou sešlo několik zpěváků a muzikantů, aby provedli Mši F dur Zdeňka Fibicha. Bylo to roku 1980, v době, která nebyla chrámové hudbě nakloněna. Ale nadšení a láska k hudbě byly silnější než strach ze špatného kádrového posudku. Odvahu nám dodával nebojácný, hudbymilovný, laskavý kněz MUDr. Ladislav Kubíček. Tak vznikl Svatováclavský sbor v Pasekách. Po celých třicet let zůstal sbor věrný nastoupené cestě. Zpívá o všech velkých svátcích během církevního roku, zpívá na koncertech, netouží po soutěžních vystoupeních, zpívá ad maiorem Dei gloriam. Raduje se z každé dobře nastudované skladby, z vděčných posluchačů, těší se na pravidelné sobotní zkoušky, na které zpěváci přijíždějí mnohdy i za velmi špatného zimního počasí. Sbor, jehož členy jsou zpěváci všech tří generací, svou práci nikdy nepřerušil. Za největší úspěch si považuje nastudování a provedení Bachovy Mše h moll a Dvořákova oratoria Stabat Mater. Pasecké hudební slavnosti, které Svatováclavský sbor pořádá každé léto již od roku 1990, navazují na bohatou kulturní tradici Pasek. Nezapomenutelným zážitkem byla pro členy sboru chvíle, kdy jako herci a zpěváci prožívali v roce 2002 na divadelních prknech mezi kostelem a farou životní osudy Raisových Zapadlých vlastenců.

Za 30 krásných let s báječnými lidmi děkuje a mnoho dalších krásných chvil sboru přeje sbormistr.


Členové Svatováclavského sboru v Pasekách
v roce 2010

soprán

Jarošová Magda, Nosková Ludmila, Nosková Markéta, Novotná Olga, Pokorná Anežka,
Pokorná Jana, Pokorná Václava, Šimková Jaroslava, Šimůnková Petra, Šímová Karolína,
Šobáňová Václava, Paříková Barbora, Řípová Barbora, Vránová Jana, Waldmannová Veronika

alt

Bláhová Marcela, Jelínková Milena, Marešová Barbora, Plzáková Jana, Šímová Jana,
Waldmannová Eva, Waldmannová Jarmila, Waldmannová Kateřina, Waldmannová Marie,
Zelbová Anna

tenor

Demartini Kajetán, Kajer Rudolf, Mareš Vít, Šobáň Josef, Waldmann Filip, Waldmann Jan,
Waldmann Marek

bas

Bláha Čestmír, Hejral Josef, Jindřišek Zdeněk, Lau Hans, Uher Jan, Waldmann Jakub,
Waldmann Luboš, Waldmann Vojtěch, Zelba Jiří