2016

Minulé sezonyPasecké hudební slavnosti 2016

Kostel sv.Václava
pátek 5. srpna v 19.30 hodin

Musica Bohemica
umělecký vedoucí Jaroslav KrĊek

MAIESTAS CAROLINA
Koncert k 700. výroĊí narození Karla IV.Kostel sv.Václava
sobota 6. srpna v 10.30 hodin

Pasecké setkávání

Akademie sv. Václava
mluvené slovo Pavel Fischer, Pavel Ryjácek, Tomáš Černý

J. D. Zelenka, G. Ph. Telemann, J. Ph. Rameau
Kostel sv.Václava
neděle 7. srpna v 15 hodin

Slavnostní mše svatá
Giovanni Platti Missa in F

Kristýna Háblová, soprán
Virginie Walterová, alt
Karel Jakubů, tenor
Jan Kos, bas

Svatováclavský sbor
Akademie sv. Václava
dirigent Jakub Waldmann