Pasecké hudební slavnosti 2012

Kostel sv.Václava
pátek 3. srpna v 19.30 hodin

Koncert Akademie sv. Václava
umělecký vedoucí Tomáš Vinklát

mluvené slovo Pavel Ryjáček
Ludmila Peterková, klarinet

Vivaldi, Mozart, KukalKostel sv.Václava
sobota 4. srpna v 10 hodin

Matiné

Akademie Sv. Václava
umělecký vedoucí Tomáš Vinklát

mluvené slovo Alfréd Strejček

Mendelssohn, SchönbergKostel sv.Václava
neděle 5. srpna v 15 hodin

Slavnostní mše svatá

František X. Brixi: Missa in F

Dagmar Vaňkátová, soprán
Virginie Walterová, alt
Karel Jakubů, tenor
Jan Ericsson, bas

Svatováclavský sbor a orchestr
dirigent Jakub Waldmann