Ročník 2011

Kostel sv.Václava
pátek 5. srpna v 19.30 hod.

Koncert orchestru Akademie sv.Václava
J. S. Bach: Koncert pro klavír a orchestr A dur BWV 1055
F. Chopin: Velká koncertní polonéza Op. 22
J. S. Bach: Braniborský koncert
W. A. Mozart: Symfonie č.41 C dur "Jupiter", K. 551

klavír Helena Suchárová
mluvené slovo Pavel Ryjáček
Akademie sv.Václava
dirigent Andreas Sebastian Weiser
Kostel sv.Václava
sobota 6. srpna v 10.30 hod.

Matiné
Pocta Antonínu Dvořákovi
Komorní díla
klavír Helena Suchárová
členové Akademie sv.VáclavaKostel sv.Václava
neděle 7. srpna v 15 hod.

Slavnostní mše svatá

Joseph Haydn
Missa in Angustiis(Nelson-Mass) Hob. XXII:11

Dagmar Vaňkátová,soprán
Virginie Walteová,
Karel Jakubů,tenor
Jakub Waldmann,bas

Svatováclavský sbor a orchestr