Ročník 2010

Kostel sv.Václava
pátek 3O. července v 19.30 hod.

Koncert orchestru Akademie sv.Václava a Svatováclavského sboru

Johann Sebastian Bach: Magnificat
Richard Strauss: Metamorfózy
Georg Friedrich Händel: Concerto grosso

Jana Koucká - soprán
Virginie Walterová - mezzosoprán
Kateřina Hebelková - alt
Karel Jakubů - tenor
Jiří Sulženko - bas
mluvené slovo Pavel Ryjáček

Akademie sv.Václava
dirigent Josef Waldmann
Andreas Sebastian Weiser
Kostel sv.Václava
sobota 31. července v 10 hod.

Matiné
Muzikolog a moderátor Pavel Ryjáček beseduje se zajímavými hosty.

Jiřina Šiklová, Jiří Hlaváč, Marek Jerie, Štěpán Špinka

Jiří Sulženko - bas
Filip Waldmann - kontrabas
Marie Waldmannová - violoncello
Akademie sv.Václava
Mozart, Britten

Matiné vysílá v přímém přenosu stanice Český rozhlas 3 - Vltava.
Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa do 9.45 hod.
Kostel sv.Václava
neděle 1. srpna v 15 hod.

Slavnostní mše svatá

Joseph Haydn: Missa Sancti Bernardi von Offida in B

Jana Koucká - soprán
Virginie Walterová - alt
Karel Jakubů - tenor
Jiří Sulženko - bas

Svatováclavský sbor a orchestr
dirigent Andreas Sebastian Weiser