Ročník 2009

Kostel sv.Václava
pátek 31. července

Antonín Dvořák: Koncert h moll pro violoncello a orchestr op. 104
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll op. 95 /Z Nového světa/

Marie Waldmannová - violoncello
mluvené slovo Pavel Ryjáček

Symfonický orchestr Gymnázia Jana Nerudy
dirigent Ladislav Cigler
Kostel sv.Václava
sobota 1. srpna

Český půlrok v Evropě skončil, ale česká hudba předsedá dál
Muzikolog a moderátor Pavel Ryjáček beseduje se zajímavými hosty.

Johann Sebastian Bach: Partita č. 3 /Gigue/
Zdeněk Bartošík: Epigramy
Johann Sebastian Bach: Suita č. d moll /Preludium/

Olga Šroubková - housle
Alena Fryščáková - flétna
Kateřina Blahová - violoncello členové Akademie sv.Václava
Kostel sv.Václava
neděle 2. srpna

Joseph Haydn: Missa Cellensis in honorem Beatae Virginis Mariae
/Cäcilienmesse/

Magda Bělohlávková- soprán
Virginie Walterová - alt
Karel Jakubů - tenor
Jiří Sulženko - bas

Svatováclavský sbor a orchestr
dirigent Jakub Waldmann