Ročník 2000

Kostel sv.Václava
pátek 11. srpna

Johann S. Bach: Braniborský koncert č. 3 G dur BWV 1048
Johann S. Bach: Koncert d moll pro dvoje housle a orchestr BWV 1043
Jaroslav Krček - František X. Thuri: Concerto grosso /Pasecké ozvěny/

Jana Vlachová - housle
Jaroslav Pondělíček - viola
Jiří Sládeček - violoncello
Jakub Waldmann - kontrabas
Kateřina Kopecká - flétna
Jiří Zelba - hoboj
Jiří Seidl - fagot
básně Jindřicha Pecky recituje Otakar Brousek st.

Akademie sv.Václava, Svatováclavský sbor
dirigent Jaroslav Krček a František Xaver ThuriKostel sv.Václava
sobota 12. srpna

Matiné
k 20. výročí Svatováclavského sboru

vernisáž výstavy soch Ivana Jilemnického a fotografií Martina B. Stanovského

Randall Thomson: Alleluia pro smíšený sbor a capella
Benedetto Marcello: Koncert pro hoboj a smyčce d moll
Antonín Dvořák: Klid lesa pro violoncello a orchestr
Bohuslav Matěj Černohorský: Laudetur Jesus Christus

Jiří Zelba - hoboj
David Rakoncaj - zpěv
Mikael Ericsson - violoncello
Otakar Brousek - recitace

Akademie sv.Václava, Svatováclavský sbor
dirigent Josef WaldmannKostel sv.Václava
neděle 13. srpna

Ludwig van Beethoven: Missa C dur pro sbor, sóla a orchestr

Petra Šimková - soprán
Virginie Walterová - alt
David Rakoncaj- tenor
Jakub Waldmann - bas

Svatováclavský sbor a orchestr
dirigent Josef Waldmann