Ročník 1990

Kostel sv. Václava
10. srpna
Komorní koncert v rámci 10. výročí založení Svatováclavského sboru

G. F. Händel: Concerto grosso F Dur č.4 op.3
W. A. Mozart: Ave verum, Laudate dominum, Alma Dei
G. Ph. Telemann: Sinfonia melodica
J. D. Zelenka: Ipocondria
J. S. Bach: Ouvertura ze Suity C dur
G. F. Händel: Halelluja
J. S. Bach-Reger: Suita g moll

Zdena Kloubová - soprán
mluvené slovo Ivan Medek
Sbor a orchestr sv. Václava
dirigent Josef Waldmann


Kostel sv. Václava
12. srpna

A. Dvořák: Mše Ddur

Zdena Kloubová - soprán
Virginie Walterova - alt
Petr Frýbert - tenor
Jakub Waldmann - bas
Svatováclavský sbor a orchestr
dirigent Josef WaldmannKostel sv. Václava
2. listopadu
Koncert k životnímu jubileu dirigenta České filharmonie Václava Neumanna

G.F. Händel: Concerto grosso F dur č. 4, op. 3
W.A. Mozart: Adagio a Fuga
G. Ph. Telemann: Koncert pro 3 hoboje, 3 housle a continuo
G. P. da Palestrina: O crux ave
A. Dvořák: Benedictus ze Mše D dur
J. Suk: Meditace na staročeský chorál "Sv. Václave"
Sbor a orchestr sv. Václava
dirigent Václav Neumann